โบรกเกอร์เทรดคริปโต ปี 2024: การรับรองจาก ก.ล.ต.

โบรกเกอร์เทรดคริปโต ปี 2024: การรับรองจาก ก.ล.ต.       ในปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มเกิดข้อครหาในระบบการชำระเงินแบบเก่า กล่าวคือ ผู้คนเริ่มที่จะเกิดความตะขิดตะขวงใจใน “เงิน” สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ถูกกำกับควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ ก็มาจากการควบคุมแบบรวมศูนย์ ที่มีข้อเสียร้ายแรงคือการตัดสินใจต่าง ๆ จากองค์กรเดียวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมด หากตัดสินใจผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งอาจส่งผลให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากวิกฤติทางการเงินหลายครั้งในโลกที่มีต้นเหตุมาจากการตัดสินใจใช้นโยบายทางการเงินที่ผิดพลาด. ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาลงทุนใน “Cryptocurrency” สกุลเงินเข้ารหัสที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมแบบรวมศูนย์ และเพื่อตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสกุลเงินเข้ารหัสนี้ โบรกเกอร์เทรด Crypto จึงได้มีการเปิดให้บริการมากขึ้นในประเทศไทย. อย่างไรก็ตาม, เราก็ยังมีคำถามตามมาว่า แล้วควรจะเลือกลงทุนกับโบรกไหนดี. ดังนั้น, เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการพิจารณา, ในบทความนี้เราจึงได้นำวิธีการเลือกโบรกเกอร์เทรด Crypto และ 8 โบรกเกอร์เทรด Crypto ที่น่าสนใจมาฝากความรู้   Cryptocurrency หรือ สกุลเงินเข้ารหัส เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนที่ระบบการชำระเงินแบบเก่า หรือกล่าวคือเป็นสกุลเงินเสมือน ที่สามารถใช้ซื้อขายสินค้าและบริการได้จริง ซึ่งตัว Cryptocurrency นี้จะเข้ารหัสลับเพื่อยืนยันความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้วยวิทยาการ Cryptography โดยทำงานบน Blockchain เทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนระบบบันทึกและส่งข้อมูลในตัว […]