แอปเรียนออนไลน์ มีอะไรบ้าง ปี 2024 เรียนฟรีได้ที่บ้าน

แอปเรียนออนไลน์ มีอะไรบ้าง ปี 2024 เรียนฟรีได้ที่บ้าน

“อยากเรียนออนไลน์ฟรี ๆ ที่บ้านใช่ไหม? ดาวน์โหลดแอพเรียนออนไลน์ปี 2024 เหล่านี้แล้วเริ่มเรียนได้เลย!”

แอปเรียนออนไลน์ มีอะไรบ้าง ปี 2024 เรียนฟรีได้ที่บ้าน

นิยามใหม่ของ “การเรียนรู้” : ไร้ขีดจำกัด ก้าวข้ามห้องเรียน

การเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนั่งฟังครูบรรยายในห้องเรียนอีกต่อไป โลกปัจจุบันเปิดกว้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้อย่างอิสระ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากมาย

การเรียนรู้แบบออนไลน์ กำลังกลายเป็นกระแสหลัก สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

แอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ผ่านวิดีโอ ฝึกฝนโจทย์ ตอบคำถาม และติดต่อกับครูผู้สอนได้สะดวก รวดเร็ว

บทบาทของครู เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ชี้นำ แนะนำ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์:

 • MOOCs (Massive Open Online Courses): แหล่งเรียนรู้ฟรี มีหลักสูตรหลากหลายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
 • Learning Management Systems (LMS): แพลตฟอร์มสำหรับจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ ใช้ในสถาบันการศึกษา
 • Educational Apps: แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ เช่น ฝึกภาษา เรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

ข้อดีของการเรียนรู้แบบออนไลน์:

 • ความยืดหยุ่น: เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ความสะดวก: เข้าถึงเนื้อหาบทเรียนผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่าย: ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือราคาถูกกว่าการเรียนแบบดั้งเดิม
 • ตัวเลือก: มีหลักสูตรและเนื้อหาให้เลือกเรียนหลากหลาย
 • การปรับแต่ง: ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับสไตล์และความเร็วของแต่ละบุคคล

อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบออนไลน์ ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยี และแรงจูงใจในการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

อนาคตของการเรียนรู้ จะไร้ขีดจำกัด ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เลือกเนื้อหา วิธีการ และเวลาที่เหมาะสม การเรียนรู้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต

บทสรุป: นิยามของ “การเรียนรู้” เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ก้าวข้ามขีดจำกัดของห้องเรียน

วิธีการเลือกแอปเรียนออนไลน์

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่รองรับการเรียนออนไลน์ แต่ละแอปมีจุดเด่นและฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้เรียนควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเลือกแอปที่เหมาะสมกับตัวเอง

1. เป้าหมายการเรียนรู้:

 • ต้องการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น ภาษา การเขียนโปรแกรม หรือต้องการเรียนเพื่อความรู้ทั่วไป
 • ต้องการเรียนเพื่อสอบวัดระดับ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อ

2. เนื้อหาการเรียน:

 • แอปมีเนื้อหาตรงกับความต้องการหรือไม่
 • เนื้อหาอัปเดตอยู่เสมอหรือไม่
 • มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ บทความ รูปภาพ หรือแบบทดสอบ

3. ฟีเจอร์การใช้งาน:

 • แอปใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • มีฟีเจอร์ที่รองรับการเรียนรู้ เช่น จดบันทึก ตอบคำถาม ฝึกฝนโจทย์
 • รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

4. ราคา:

 • แอปมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • มีระบบทดลองใช้งานฟรีหรือไม่
 • คุ้มค่ากับเนื้อหาและฟีเจอร์ที่ได้รับ

5. รีวิวจากผู้ใช้งาน:

 • อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริง เพื่อดูข้อดีข้อเสียของแอป

ตัวอย่างแอปเรียนออนไลน์ยอดนิยม:

 • Khan Academy: แหล่งเรียนรู้ฟรี เนื้อหาหลากหลาย เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
 • Coursera: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
 • Udemy: แพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ มีหลักสูตรหลากหลาย เนื้อหาเฉพาะทาง
 • Skillshare: เน้นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านงานสร้างสรรค์
 • Duolingo: เรียนภาษาออนไลน์ ฟรี

ข้อควรระวัง:

 • เลือกแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแอปก่อนดาวน์โหลด
 • ระวังแอปที่หลอกลวง

การเลือกแอปเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะและความรู้ตามเป้าหมาย

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

เลือกแอปเรียนออนไลน์จากเนื้อหาวิชา

การเลือกแอปเรียนออนไลน์ที่เหมาะสม

 1. ระบุวิชาที่ต้องการเรียน:
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • อื่นๆ
 1. ค้นหาแอปที่รองรับเนื้อหาวิชานั้น:
 • แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์รีวิวแอป บทความแนะนำแอป
 • คำค้นหา: “แอปเรียนออนไลน์ [ชื่อวิชา]”
 1. เปรียบเทียบแอปที่ค้นหา:
 • เนื้อหา: ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการเรียนหรือไม่
 • รูปแบบการสอน: วิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด เกม
 • ฟีเจอร์: จดบันทึก ถามตอบ ตรวจสอบความเข้าใจ
 • ราคา: ฟรี หรือ เสียเงิน
 • รีวิว: ผู้ใช้จริงให้คะแนนและความคิดเห็นอย่างไร
 1. เลือกแอปที่เหมาะสมกับ:
 • สไตล์การเรียนรู้: ชอบเรียนแบบไหน
 • งบประมาณ: จ่ายค่าแอปไหวหรือไม่
 • อุปกรณ์: ใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างแอปเรียนออนไลน์:

 • ภาษาไทย:
  • สอนภาษาไทย
  • เรียนไทยออนไลน์
 • ภาษาอังกฤษ:
  • Duolingo
  • LearnEnglish
 • คณิตศาสตร์:
  • Khan Academy
  • Mathway
 • วิทยาศาสตร์:
  • Khan Academy
  • TED-Ed
 • สังคมศึกษา:
  • Khan Academy
  • History Channel

ข้อควรระวัง:

 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอป
 • อ่านรีวิวจากผู้ใช้จริง
 • ระวังแอปที่หลอกลวง

การเลือกแอปเรียนออนไลน์

 • ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้สะดวก
 • พัฒนาทักษะและความรู้
 • เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

เลือกแอปเรียนออนไลน์ที่สอนโดยติวเตอร์ชื่อดังหรือบุคลากรที่มีชื่อเสียง

แอปเรียนออนไลน์ หลายแอปมีติวเตอร์ชื่อดังและบุคลากรที่มีชื่อเสียงมาสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาการเรียนที่มีคุณภาพ

วิธีเลือกแอป:

 1. ระบุวิชาที่ต้องการเรียน:
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • อื่นๆ
 1. ค้นหาแอปที่ติวเตอร์หรือบุคลากรที่มีชื่อเสียงสอน:
 • แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์รีวิวแอป บทความแนะนำแอป
 • คำค้นหา: “แอปเรียนออนไลน์ [ชื่อวิชา] [ชื่อติวเตอร์/บุคลากร]”
 1. เปรียบเทียบแอปที่ค้นหา:
 • เนื้อหา: ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการเรียนหรือไม่
 • รูปแบบการสอน: วิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด เกม
 • ฟีเจอร์: จดบันทึก ถามตอบ ตรวจสอบความเข้าใจ
 • ราคา: ฟรี หรือ เสียเงิน
 • รีวิว: ผู้ใช้จริงให้คะแนนและความคิดเห็นอย่างไร
 1. เลือกแอปที่เหมาะสมกับ:
 • สไตล์การเรียนรู้: ชอบเรียนแบบไหน
 • งบประมาณ: จ่ายค่าแอปไหวหรือไม่
 • อุปกรณ์: ใช้งานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างแอปเรียนออนไลน์:

 • ภาษาไทย:
  • สอนภาษาไทย โดย อาจารย์อุ๊
  • เรียนไทยออนไลน์ โดย อาจารย์เจษฎ์
 • ภาษาอังกฤษ:
  • Engoo โดย อาจารย์จอห์น
  • TutorMe โดย อาจารย์แมรี่
 • คณิตศาสตร์:
  • Math Online โดย อาจารย์ก้อง
  • Tutoria โดย อาจารย์หนึ่ง
 • วิทยาศาสตร์:
  • SciTeach โดย อาจารย์เบนซ์
  • VSchool โดย อาจารย์ตั้ม
 • สังคมศึกษา:
  • Social Studies Online โดย อาจารย์นัท
  • History Channel โดย อาจารย์อาร์ม

ข้อควรระวัง:

 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอป
 • อ่านรีวิวจากผู้ใช้จริง
 • ระวังแอปที่หลอกลวง

การเลือกแอปเรียนออนไลน์

 • ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาการเรียนที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาทักษะและความรู้
 • เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

แอปเรียนวิชาสามัญทั่วไป

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เคมี

แอปเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง

 • เลือกแอปที่เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้
 • โหลดแอปมาลองใช้
 • เปรียบเทียบฟีเจอร์และราคา

แอปเรียนธุรกิจ/การลงทุน

1. Coursera: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน

2. Udemy: แพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ มีหลักสูตรหลากหลาย เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน

3. Skillshare: เน้นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ

4. Khan Academy: เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการเงิน

5. Investopedia: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

6. Mosh: สอนเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจ

7. edX: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน

8. FutureLearn: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน

9. LinkedIn Learning: หลักสูตรออนไลน์ เน้นทักษะที่ใช้ในธุรกิจ

10. Masterclass: เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

แอปเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง

 • เลือกแอปที่เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้
 • โหลดแอปมาลองใช้
 • เปรียบเทียบฟีเจอร์และราคา

10 อันดับ แอปเรียนออนไลน์ เรียนฟรีได้ที่บ้าน

1. Khan Academy: แหล่งเรียนรู้ฟรี เนื้อหาหลากหลาย เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา

2. Coursera: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

3. Udemy: แพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ มีหลักสูตรหลากหลาย เนื้อหาเฉพาะทาง

4. Skillshare: เน้นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านงานสร้างสรรค์

5. Duolingo: เรียนภาษาออนไลน์ ฟรี

6. Memrise: เรียนภาษาออนไลน์ เน้นการฝึกฝนด้วยเกม

7. LingoDeer: เรียนภาษาออนไลน์ เน้นบทเรียนที่เข้าใจง่าย

8. SoloLearn: เรียนเขียนโปรแกรม

9. edX: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

10. FutureLearn: แพลตฟอร์ม MOOCs มีหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

แอปเรียนออนไลน์

 • ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้สะดวก
 • พัฒนาทักษะและความรู้
 • เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา